Ekonomi

Serbest piyasa ekonomisini benimseyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Lirası’nı yasal para birimi olarak kullanmaktadır. KKTC gayri safi milli hasılasında en yüksek pay hizmet sektörüne aittir. Tarım sektörü ve sanayi sektörü ise hizmet sektörünü destekleyici niteliktedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi daha çok küçük tarım ve hafif imalat sektörleri ile birlikte, kamu sektörü, ticaret, eğitim ve turizm dâhil olmak üzere hizmet sektöründen oluşmaktadır. Turizm ve eğitim ekonominin can damarıdır.

Kuzey Kıbrıs, stratejik konumunun getirdiği avantajlarla  birlikte, yerli ve yabancı yatırımcılara elverişli ve eşit imkânlar sağlayan bir iş ortamı sunmaktadır. Gelişmiş bir altyapıya sahip olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yatırımcılar için cazip bir bölge konumunda olup kaliteli iş ortamı ile doğrudan yatırımlara çeşitli yatırım teşvikleri de sağlamaktadır. Bunlara ilave olarak, küçük ama hızlı büyüyen ekonomisi ile Kuzey Kıbrıs, hem yerli hem yabancı yatırımcıya birçok ekonomik avantaj sağlamaktadır.

Çok sayıda üniversitenin ve yüksek okuma oranının sağladığı kalifiye ve genç iş gücü, Kuzey Kıbrıs’ın yatırımcılara sunduğu  bir diğer avantajdır.

Sürdürülebilir ve etkin maliye politikalarıyla şeffaf ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili paydaşlarla işbirliği içerisinde çalışarak, teknolojiyi etkin kullanarak, uluslararası standartlarda etkili ve insan odaklı hizmet sunmakta olan KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı  ile ülkemizin küresel düzeyde rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak çalışan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ülkemiz ekonomi ve maliye politikalarına yön vermektedir.

KKTC ekonomisi hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler Başbakanlığa bağlı görev yapan Devlet Planlama Örgütü’nün internet sitesini ziyaret edebilir, ülkemizdeki yatırım fırsatları ve teşviklerle ilgili bilgiye Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansının internet sitesinden ulaşabilirler.

KKTC ekonomisi ile ilgili diğer bazı önemli kurumlar hakkında kısa bilgiler ve bu kurumlara ulaşabileceğiniz linkler aşağıda belirtilmiştir:

KKTC Kalkınma Bankası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin  çeşitli sektörlerinin kalkınması,  gelişmesi ve iyileştirilmesi için gereken girişimleri yapmak, uygun faizli, uzun vadeli kredi sağlamak suretiyle ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına katkı koyan diğer bir kurum ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası’dır.

KKTC Merkez Bankası

KKTC Merkez Bankası kalkınma planları ve yıllık programlara uygun olarak, ekonomik gelişmeye yardımcı olacak biçimde para-kredi politikalarını uygulamak, bankacılık sistemini düzenleyip denetlemekte olup, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek ve ekonomide önemli zararlar doğurabilecek her türlü işlem ve uygulamaları önlemek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli karar ve tedbirleri almak ve uygulamak ile yükümlüdür.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası  

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın amacı Kıbrıs Türk sanayisinin planlı ve programlı bir şekilde gelişmesine yardımcı olmak; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde mevcut endüstri kuruluşlarının gelişmesine yardımcı olarak, etkinlik alanlarının gelişmesini ve verimliliklerinin artırılmasını sağlamaktır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Ticaret Odasının görevleri meslek ahlakını ve tesanütü korumak; ticaretin genel menfaatlere uygun şekilde gelişmesine çalışmak; Kıbrıs Türk toplumunun ticari, sınai, turizm ve zirai faaliyetlerinin geliştirilmesine çalışmak, korumak ve bu konularda iş adamlarına cesaret, destek ve fikir vermek; uluslararası ekonomik kuruluşlar, ticaret odaları ve benzeri kuruluşlar, enstitüler veya özel şahıs ve firmalarla ilişki kurmak, bilgi alış verişinde bulunmak; tacir, üretici, imalatçı ve sair iş adamları ve/veya müesseseler hakkında tavsiye veya referanslar vermek şeklinde sıralanabilir.

Kaynak: KKTC Enformasyon Dairesi

Prev Post

Kültür

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak

Kıbrıs Yatırım Fırsatları!

Kıbrıs emlak yatırımı fırsatları hakkında merak ettikleriniz için  bizimle iletişime geçin.
Acele edin! En karlı yatırımlar sizleri bekliyor!